küresel ısınmanın sebepleri, çözümleri

      Küresel ısınma, atmosferde ve okyanuslarda yaşanan ısı artışı ve bunun yol açtığı iklim değişikliklerinin tümü için kullanılan terimdir.

     Sebepleri;

     İklim sistemi içsel ve insani etkiler, güneş hareketleri ve sera gazları, vb. nedenlerden etkilenmektedir. İklimbilimciler küresel ısınma konusunda hem fikirdirler. Bu değişimin detaylı nedenleri açık bir araştırma alanıdır ama bilimsel çoğunluk sera gazlarının son zamanlardaki sıcaklık artışının başlıca nedeni olduğunu belirtmektedir. Küresel ısınmanın temel nedeni, özellikle sanayileşen ülkelerce yoğun olarak atmosfere salınan karbondioksit başta olmak üzere sera gazlarıdır.         

        Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir.

Küresel Isınmaya Karşı Alınabilinecek Önlemler;

  • Her yere ağaçlar dikilmelidir.
  • Teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yenilenmelidir.
  • Yeni teknolojik aletler dünyaya zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
  • Dünyaya zarar verenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.
  • Kentleşme durdurulmalıdır.
  • Köy benzeri şehirler kurulmalıdır.
  • Sanayi, dünyaya zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.
  • Arabalar vb. buhar gücüyle veya güneş enerjisiyle çalışanlarının da üretilmesi gerekmektedir.
  • Düşük enerji tüketen aletler kullanılmalıdır.
  • İsraf yapılmamalıdır (su, elektrik vb.) ·   Çevremizi temiz tutmalıyız

 vikipediye teşekkür ederiz

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !